hino de Seychelles – baixar mp3

baixar mp3

Sesel ou menm nou sel patri
Kot nou viv dan larmoni
Lazwa, lanmour ek lape
Nou remersye Bondye

Preserv labote nou pei
Larises nou losean
En leritaz byen presye
Pour boner nou zanfan

Reste touzour dan linite
Fer monte nou paviyon
Ansanm pou tou leternite
Koste Seselwa!

baixar mp3

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.