hino de Taiwan - baixar mp3

hino de Taiwan – baixar mp3

baixar mp3

Sānmín Zhǔyì, wúdǎng suǒ zōng
Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dà tóng
Zī’ěr duō shì, wéi mín qiánfēng
Sù yè fěi xiè, zhǔyì shì cóng
Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng
Yì xīn yì dé, guànchè shǐzhōng.

baixar mp3

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *