hino do afeganistão – baixar mp3

baixar mp3

ملی سرود – Afghan National Anthem

دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی
کور د سولی کور د توری هر بچی یی قهرمان دی
دا وطن د تولو کور دی د بلوچو د ازبکو
د پښتون او هزاره وو د ترکمنو د تاجکو
ورسره عرب، گوجر دی پامیریان، نورستانیان
براهوی دی، قزلباش دی هم ایماق، هم پشه ییان
دا هیواد به تل ځلیږی لکه لمر پرشنه آسمان
په سینه کی د آسیا به لکه زړه وی جاویدان
نوم د حق مودی رهبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر

 

Milli Surood

Versões: #1#2
Dā watan Afğānistān di, Dā izat da har Afğān di
Kor da sole, kor da tūre, Har bačay ye qahramān di
Dā watan da ṭolo kor di, Da Balotso, da Uzbəko
Da Pax̌tūn aw Hazārawo, Da Turkməno, da Tājəko
Wər sara Arab, Gūjər dī, Pāmīryān, Nūristānyān
Brāhawī dī, Qizilbāš dī, Ham Aymāq, ham Pašayān
Dā hīwād ba təl źaleǵī, Ləka lmar pər šnə asmān
Pə sīna ke da Āsyā ba, Ləka zṛə wī jāwīdān
Nūm da haq mo day rahbar
Wāyū Allāhu Akbar
Wāyū Allāhu Akbar
Wāyū Allāhu Akbar

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.