innu Malta - download mp3

innu Malta – download mp3

download mp3

Lil din l-art helwa, l-Omm li tatna isimha,
Hares Mulej, kif dejjem Int harist:
Ftakar li lilha bl-ohla dawl libbist.

Aghti, kbir Alla, id-dehen lil min jahkimha,
Rodd il-hniena lis-sid, sahha ‘l-haddiem:
Seddaq il-ghaqda fil-Maltin u s-sliem.

download mp3

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *