Lietuvos himnas parsisiųsti mp3

Lietuvos himnas parsisiųsti mp3

parsisiųsti mp3

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi! .

parsisiųsti mp3

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *